Serious gaming

Kies een ander
vak / niveau »
Economie HAVO/VWO Economie VMBO LOB Be Involved

Serious Gaming

Bij serious gaming worden complexe theorieën in spelvorm gegoten waardoor ze voor de spelers begrijpbaar worden overgebracht. Serious gaming ontrekt mensen aan het idee dat ze bezig zijn met leren en laat spelers afleidingen vergeten waardoor ze beter betrokken zijn bij het spel. Tijdens games heeft iedereen een functie en het voltooien van een game geeft voldoening aan alle spelers. Kortom, met behulp van serious gaming gaat leren min of meer automatisch en het is bewezen dat de lesstof langer blijft hangen!

Het leereffect van educatieve spellen wordt onderschreven door empirisch onderzoek. Sitzmann vergeleek in haar onderzoek educatieve spellen met andere lesmethoden. Deze vergelijking toonde aan dat het werken met educatieve spellen resulteert in een verhoogde mate van beklijving. Ook hadden leerlingen na het spelen van een spel meer vertrouwen in het kunnen toepassen van de lesstof.

Deze aspecten van Serious Gaming hebben ervoor gezorgd dat er op dit moment al veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze vorm van het verwerven van inzicht. Serious gaming wordt zowel gebruikt op verschillende Nederlandse universiteiten als binnen het bedrijfsleven. Be Involved maakt het nu mogelijk om ook docenten en leerlingen binnen het voortgezet onderwijs mee te laten profiteren van alle voordelen van serious gaming.